Wolontariat

Zdjęcie Oleny Koszel

Organizacja imprezy na najwyższym poziomie nie może obejść się bez pomocy wolontariuszy! Jeśli chcecie razem z nami tworzyć to niezwykłe wydarzenie, to piszcie na adres ukrainiantrailleague@gmail.com

Organizatorzy zobowiązują się zapewnić wolontariuszom wszystkie potrzeby na czas organizacji Chornohora Sky Marathon.

Organizatorzy nie pokrywają wolontariuszom  kosztów transportu.